Buurtcentrum

Noordstee

facebook

Activiteiten in buurtcentrum NOORDSTEE

Maandag morgen:Noordstee wijkinloop 10.00 -12.00 uur

maandagmiddag : smalsteps kinder opvang  15.00 uur

maandagavond : shantykoor  19,00 -21.00 uur

maandagavond  : BC 2000 biljart vereniging  19.00 uur

Dinsdagmiddag   Creamand haken en breien vanaf    13,30-15,30 uur en vrijdagmorgen vanaf 9,30 -11,30 uur

                         13,30 uur smalsteps kinder opvang  (grote zaal)

                          19,00 uur biljartclub noorstee

Woensdagmiddag  13,00 uur bloemschikkers , iedere 2e woensdag van de maand
Woensdagavond   yoga  18.30 -22.00 uur
                        
                         19.30 uur vergadering wijkraad noord (iedere 3de woensdag)

Donderdag        13,30 uur smalsteps kinder opvang (grote zaal)

                          13,00 uur vrije inloop biljarters

                          19,00 uur Wikash Moella  elke   4e donderdagavond ,ontspannigsavond enz..

Vrijdag               09.30 uur in loop ochtend elke 1e vrijdag van de maand
                          19.00 uur Klaverjassen 1e vrijdag van de maand 

vrijdag               elke laaste vrijdag van maand Kids4fun activiteit voor kinderen van groep 4 t/m 8  19.00 tot 20.30

Op niet vaste dagen en wisselende tijden worden biljartwedstrijden gehouden.
Kijk op de online activiteitenkalender voor de exacte tijden.

Er is nog voldoende ruimte voor vergaderen of andere bijeenkomsten of als u iets weet laat het ons weten.
Zie de lege ruimten in de online activiteitenkalender.

We zijn als bestuur behoorlijk op koers, maar nog niet tevreden, het zou mooi zijn als ons buurthuis beter wordt benut.
De inkoop wordt bijgehouden, afspraken worden gemaakt.
Men kan zich nog altijd melden om als vrijwilliger te helpen, man of vrouw zijn nog van hart welkom.